Tīkli un datu kanāli

Starptautiskās kompānijas izmanto datu centru VERnet DC klātbūtnes punktu (PoP — Point of Presence) ierīkošanai. Šādiem klientiem mēs, kopā ar iekārtas izvietošanu datu centrā, sniedzam arī papildu pakalpojumus, kas saistīti ar multiservisu datu pārraides tīklu izbūvi. Visbiežāk runa iet par tā saucāmo “pēdējo jūdzi”, bet ne tikai. Ja klientam ir nepieciešams izveidot datu pārraides tīklu, kas savieno vairākus ģeogrāfiski attālinātus punktus, neatkarīgi no tā, kur tie atrodas, mēs varam piedāvāt optimālu un caurspīdīgu risinājumu.

Mūsdienu tīkli pārraida ne tikai parasto zemas prioritātes datplūsmu, bet arī augstas prioritātes datplūsmu — video, balss un TDM. Šādam datplūsmas veidam ir īpašas prasības attiecībā uz datu pārraides tīklu.

Mūsu speciālistiem ir plaša IP/MPLS un Carrier Ethernet izmantošanas pieredze ātrgaitas sakaru kanālu izbūvē, tajā skaitā lielos starptautiskos projektos. Carrier Ethernet tehnoloģija ļauj nodalīt dažāda veida datplūsmas dažādām VLAN ar atšķirīgu prioritāti vai apkalpošanas klasi atbilstoši SLA (Service Level Agreement), tādējādi nodrošinot QoS (Quality of Service) mehānismu.

TDM datplūsmas pārraide vēl pievieno arī tīkla iekārtas sinhronizācijas prasības. Sinhrono kanālu (n x 64K) pārraidei mums ir pieejama RAD Data Communications ražotā TDMoIP (TDM over IP) līnijas iekārta. RAD ierīces caurspīdīgi pārraida E1/E3 (T1/T3) plūsmas Ethernet tīklos, novēršot nepieciešamību pēc nomātas līnijas, un uztur visas balsa, video un datu pārraides lietojumprogrammas.

Tīkli, kas izbūvēti pēc tradicionālajām tehnoloģijām PDH/SDH, vienkāršie un uzticamie, joprojām ir aktuāli. Ja klients pieprasa tieši šādu risinājumu, mēs varam izvērst PDH/SDH tīklu pāri optiskiem kabeļiem, vara kabeļiem vai pa bezvadu platjoslas līnijam (Wireless Broadband).

Mēs ne tikai veidojam tīkla infrastruktūru, bet arī sniedzam papildu pakalpojumus (QoS, VLAN, VPN u.c.).

MŪSU SADARBĪBAS FORMULA:
KLIENTS=PARTNERIS